Πνεύμα δράσης - Στόχοι

Μια νέου τύπου θεατρική δραστηριότητα φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά... και για τους ευαισθητοποιημένους γονείς: το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Δημιουργικής Εκπαίδευσης ANIMA (επιμόρφωση εκπαιδευτικών) εφαρμόζει ήδη από το 2002 με μεγάλη επιτυχία το νέο για τη χώρα μας θεσμό του «θεάτρου γνώσης».

Στις παραστάσεις του «θεάτρου γνώσης ANIMA» δεν ζωντανεύει ένα θεατρικό έργο. Τα θεατρικά δρώμενα προκύπτουν από την παιδαγωγική και την καλλιτεχνική επεξεργασία συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων της σχολικής ύλης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι παραστάσεις του «θεάτρου γνώσης ΑΝΙΜΑ» αντλούν το θέμα τους από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου και αποτελούν ένα μη συμβατικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης, έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης. Το θέατρο γνώσης ANIMA υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και αποτελεί ένα νέο ορίζοντα εξερεύνησης σχετικά με τις παρεμβάσεις της Τέχνης στην Εκπαίδευση.

Στις παραστάσεις του "Θεάτρου Γνώσης ANIMA" η επιλογή της θεατρικής φόρμας θυμίζει αυτήν του περιπλανώμενου θιάσου. Τα λιτά σκηνικά και κουστούμια, η πολυχρηστικότητα των αντικειμένων, τα ολιγάριθμα θεατρικά σχήματα σκιαγραφούν δρώμενα έτοιμα να παρουσιαστούν σε συνθήκες χωρίς τις απαιτήσεις της θεατρικής σκηνής. Μέσα από μια αφαιρετική φιλοσοφία, κυριαρχούν τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού - εμψυχωτή, τα οποία αποτελούν τους διαύλους της άμεσης επικοινωνίας που έχουν ανάγκη οι μαθητές - θεατές. Κάθε θέμα - παράσταση του Θεάτρου Γνώσης είναι αποτέλεσμα του πνεύματος δράσης που έχει προκύψει, μετά από μια μακρόχρονη πορεία του Εργαστηρίου Καλλιτεχνικής και Δημιουργικής Εκπαίδευσης ΑΝΙΜΑ, σχετικά με το θέμα της "Εμψύχωσης της Διδασκόμενης Σχολικής Ύλης". Τα άτομα που ζωντανεύουν τα δρώμενα συνδυάζουν την παιδαγωγική ευαισθητοποίηση με το απαιτούμενο ψηλό επίπεδο υποκριτικών, ρυθμικών, μουσικών και κινητικών ικανοτήτων.

Συντελεστές
Για το εγχείρημα του θεάτρου γνώσης ANIMA συνεργάζονται εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, εμψυχωτές και σχεδιαστές εκπαίδευσης. Οι εκτελεστές συνδυάζουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού με αυτήν του ηθοποιού και είναι απόφοιτοι των επιμορφωτικών καλλιτεχνικών προγραμμάτων «ΑΝΙΜΑ».

Στόχοι
Σύμφωνα με το πνεύμα δράσης που υιοθετείται, στις παραστάσεις του θεάτρου γνώσης ΑΝΙΜΑ ο παιδαγωγικός στόχος που εξυπηρετείται είναι διττός. Το παιδί ταυτόχρονα:

  • αναπτύσσεται αισθητικά μέσω ενός ψυχαγωγικού θεατρικού ερεθίσματος και

  • μαθαίνει αβίαστα και αποτελεσματικά συγκεκριμένα διδασκόμενα αντικείμενα.

Το θέατρο, εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και αισθητικής ανάπτυξης, αξιοποιείται και ως τρόπος για να ταξιδέψει το παιδί στη γνώση. Η φιλοδοξία που προκύπτει είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του παιδικού ψυχισμού και του κόσμου των γνώσεων, έτσι όπως αυτές είναι οργανωμένες από τους ενήλικες. Σε κάθε παράσταση η γνώση ζωντανεύει και «διδάσκεται» αβίαστα ενώ διασφαλίζεται η ενεργητικότητα των μαθητών. Οι παραστάσεις εμπεριέχουν και προϋποθέτουν τη συμμετοχή των παιδιών και παραλλάσσονται βάσει των αντιδράσεών τους.