Να είσαι άνθρωπος πρώτα κι ύστερα καλλιτέχνης
Ροντέν

ANIMA

Eπιμορφωτικό Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Δημιουργικής Εκπαίδευσης
"…Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη.
Είναι η πλατύτερη θύρα της λύτρωσης."
Ασκητική, Ν. Καζαντζάκης