ΘΕΑΤΡΟ ΓΝΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑ ΔΡΑΣΗΣ / ΣΤΟΧΟΙ

Μια νέου τύπου θεατρική δραστηριότητα φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά... και για τους ευαισθητοποιημένους γονείς: το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Δημιουργικής Εκπαίδευσης ANIMA (επιμόρφωση εκπαιδευτικών) εφαρμόζει ήδη από το 2002 με μεγάλη επιτυχία το νέο για τη χώρα μας θεσμό του «θεάτρου γνώσης».

Στα μαθήματα της ΑΝΙΜΑ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται:

Στις παραστάσεις του «θεάτρου γνώσης ANIMA» δεν ζωντανεύει ένα θεατρικό έργο. Τα θεατρικά δρώμενα προκύπτουν από την παιδαγωγική και την καλλιτεχνική επεξεργασία συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων της σχολικής ύλης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι παραστάσεις του «θεάτρου γνώσης ΑΝΙΜΑ» αντλούν το θέμα τους από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου και αποτελούν ένα μη συμβατικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης, έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης. Το θέατρο γνώσης ANIMA υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και αποτελεί ένα νέο ορίζοντα εξερεύνησης σχετικά με τις παρεμβάσεις της Τέχνης στην Εκπαίδευση.

Στις παραστάσεις του "Θεάτρου Γνώσης" η επιλογή της θεατρικής φόρμας θυμίζει αυτήν του περιπλανώμενου θιάσου. Τα λιτά σκηνικά και κουστούμια, η πολυχρηστικότητα των αντικειμένων, τα ολιγάριθμα θεατρικά σχήματα σκιαγραφούν δρώμενα έτοιμα να παρουσιαστούν σε συνθήκες χωρίς τις απαιτήσεις της θεατρικής σκηνής. Μέσα από μια αφαιρετική φιλοσοφία, κυριαρχούν τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού - εμψυχωτή, τα οποία αποτελούν τους διαύλους της άμεσης επικοινωνίας που έχουν ανάγκη οι μαθητές - θεατές. Κάθε θέμα - παράσταση του Θεάτρου Γνώσης είναι αποτέλεσμα του πνεύματος δράσης που έχει προκύψει, μετά από μια μακρόχρονη πορεία του κέντρου καλλιτεχνικής και δημιουργικής εκπαίδευσης ΑΝΙΜΑ, σχετικά με το θέμα της "Εμψύχωσης της Διδασκόμενης Σχολικής Ύλης". Τα άτομα που ζωντανεύουν τα δρώμενα συνδυάζουν την παιδαγωγική ευαισθητοποίηση με το απαιτούμενο ψηλό επίπεδο υποκριτικών, ρυθμικών, μουσικών και κινητικών ικανοτήτων.

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς
Για το εγχείρημα του θεάτρου γνώσης ANIMA συνεργάζονται εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, εμψυχωτές και σχεδιαστές εκπαίδευσης. Οι εκτελεστές συνδυάζουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού με αυτήν του ηθοποιού και είναι απόφοιτοι των επιμορφωτικών καλλιτεχνικών προγραμμάτων «ΑΝΙΜΑ».

Σ τ ό χ ο ι
Σύμφωνα με το πνεύμα δράσης που υιοθετείται, στις παραστάσεις του θεάτρου γνώσης ΑΝΙΜΑ ο παιδαγωγικός στόχος που εξυπηρετείται είναι διττός. Το παιδί ταυτόχρονα:

 • αναπτύσσεται αισθητικά μέσω ενός ψυχαγωγικού θεατρικού ερεθίσματος και

 • μαθαίνει αβίαστα και αποτελεσματικά συγκεκριμένα διδασκόμενα αντικείμενα.

Το θέατρο, εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και αισθητικής ανάπτυξης, αξιοποιείται και ως τρόπος για να ταξιδέψει το παιδί στη γνώση. Η φιλοδοξία που προκύπτει είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του παιδικού ψυχισμού και του κόσμου των γνώσεων, έτσι όπως αυτές είναι οργανωμένες από τους ενήλικες. Σε κάθε παράσταση η γνώση ζωντανεύει και «διδάσκεται» αβίαστα ενώ διασφαλίζεται η ενεργητικότητα των μαθητών. Οι παραστάσεις εμπεριέχουν και προϋποθέτουν τη συμμετοχή των παιδιών και παραλλάσσονται βάσει των αντιδράσεών τους.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

«Όταν οι αριθμοί το ‘σκασαν»

Η παράσταση απευθύνεται στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, της Α' και της Β' Δημοτικού και αφορά στο μάθημα των Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα στις εξής μαθησιακές ενότητες: ονόματα των αριθμών, αριθμητικά σύμβολα, διάταξη των αριθμών, αρίθμηση, έννοια της πληθικότητας, έννοιες «μεγαλύτερο», «μικρότερο», «περισσότερο», «λιγότερο», έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, σύνδεση των αριθμών και των συστημάτων μέτρησης με την καθημερινή εμπειρία των παιδιών. Κατά την εξέλιξη του θεατρικού έργου, τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν τους αριθμούς σαν παιγνιώδες υλικό και να τους χειριστούν με δημιουργικότητα και φαντασία.

 

Θέατρο Γνώσης Οι Αριμοί


 

«Οι… χρονοπειρατές»

Η παράσταση απευθύνεται στα παιδιά Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού, αφορά στο μάθημα της Ιστορίας, δίνει έμφαση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην αφομοίωση και στην ανακεφαλαίωση της διαδοχής των βασικών ιστορικών περιόδων της χώρας μας.
Ο σημαντικότερος στόχος της θεατρικής αυτής παρέμβασης είναι τα παιδιά να αντιμετωπίσουν θετικότερα και φιλικότερα την ενασχόλησή τους με το μάθημα και την επιστήμη της Ιστορίας.
 

Θέατρο Γνώσης Χρονοπειρατές

 

 

«Τα συναισθήματα πάνε μουσείο»

Η παράσταση είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας του θεάτρου γνώσης anima και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Ίδρυμα Γουλανδρή). Απευθύνεται στα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου και αφορά τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει τους μικρούς θεατές σε ένα περιβάλλον γόνιμα για την μουσειακή τους ευαισθητοποίηση.
Με επίγνωση ότι οι μαθητές της χώρας μας εκπαιδεύονται σε ένα σύστημα στο οποίο κινδυνεύουμε «ενώ κερδίζουμε το κεφάλι μας... να χάνουμε την ψυχή μας» (Pervin, & John), μέσω της παράστασης γεννιέται ένας ευρύς προβληματισμός περί συναισθημάτων: «τι είναι χαρά, τι είναι θυμός, ζήλια, φόβος, λύπη, αγάπη; πώς επηρεάζουν τη ζωή μας;» Η θεατρική δράση, η σωματική έκφραση, οι ήχοι, τα χρώματα, οι αισθητικές φόρμες θα οδηγήσουν τα παιδιά, όχι μόνο σε σκέψεις αλλά και σε βιώματα, που προκαλούν ερωτήματα: «μπορούμε να ελέγχουμε την ενέργεια των συναισθημάτων μας, να την διοχετεύσουμε όπου και όπως επιθυμούμε;». Τη σκυτάλη της παιδαγωγικής αξιοποίησης των θεμάτων αυτών καλείται να πάρει ο εκπαιδευτικός και να τη μεταφέρει στη σχολική τάξη.
 

Θέατρο Γνώσης Τα συναισθήματα

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι παραστάσεις του θεάτρου γνώσης ANIMA μπορούν:

 • να προηγηθούν της σχολικής διδασκαλίας και να αποτελέσουν μέσο παρουσίασης της διδακτικής ενότητας και εναύσματος της διδασκόμενης ενότητας,

 • να αποτελέσουν ταυτόχρονα με τη διδασκαλία ερέθισμα ενίσχυσής της,

 • να ακολουθήσουν τη διδασκαλία, αποτελώντας μέσο εμπέδωσης και αξιολόγησης του μαθησιακού αντικειμένου.

 

Οι παραστάσεις του θεάτρου γνώσης ANIMA οργανώνονται καθημερινά, σε θέατρο ή σε σχολικούς χώρους της Αθήνας και της περιφέρειας, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε σχολικής κοινότητας.

Για οργάνωση παραστάσεων ή κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ

Παρατίθενται αποσπάσματα από ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από εκπαιδευτικούς, των οποίων η σχολική ομάδα παρακολούθησε τις παραστάσεις. Τα ερωτηματολόγια αυτά αποτελούν τα δεδομένα έρευνας - πιλότου, σχετικής με την αξιοποίηση της Τέχνης στην εκπαίδευση.

 • «Να μια πραγματικά πρωτοποριακή πρόταση! Μακάρι να επεκταθεί και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα» (δασκάλα β' δημοτικού, 11ο δημοτικό σχολείο Ασπρόπυργου).

 • «Υψηλό αισθητικό επίπεδο και πρωτότυπη προσέγγιση του διδακτικού θέματος, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών» (δασκάλα α' τάξης «Νέα Εκπαιδευτήρια»).

 • «Η παράσταση αιχμαλώτισε την προσοχή των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα δίδαξε με φαντασία και πρωτοτυπία» (νηπιαγωγός «Σχολή Μωραϊτη»).

 • «Τα παιδιά έμειναν ενθουσιασμένα» (δασκάλα α' τάξης, 137ο δημοτικό σχολείο Αθηνών).

 • «Από τις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις για μικρά παιδιά» (δασκάλα α' τάξης «Λάτσειο Κολέγιο»).

 • «Πολύ προσεγμένη δουλειά. Την απόλαυσαν τόσο τα παιδιά, όσο και εμείς οι εκπαιδευτικοί, που πήραμε και κάποιες πολύ καλές ιδέες για να τις εφαρμόσουμε στην τάξη!» (νηπιαγωγός «Ελληνογερμανική Αγωγή»).

 • «Σας ευχαριστώ για τη χαρά που δώσατε στους μαθητές μου» (δασκάλα δ΄ δημοτικού «7ο δημοτικό σχολείο ’νω Λιοσίων»).

 • «Έξυπνα ευρήματα, συμμετοχική εμπέδωση, παιγνιώδης προσέγγιση. Μπράβο σας!» (δάσκαλος ε' τάξης, 9ο δημοτικό σχολείο Χαλκίδας).

 • «Εύκαμπτη και απολαυστική, η παράσταση ικανοποίησε πλήρως τα παιδαγωγικά και τα αισθητικά μου κριτήρια, οι μαθητές μου ενθουσιάστηκαν. Σας περιμένουμε και του χρόνου» (δασκάλα στ΄ τάξης, 11ο δημοτικό σχολείο Γαλατσίου).