Φοίτηση

  • Το Πρόγραμμα της Anima είναι χωρισμένο σε 2 αυτοτελείς κύκλους – επίπεδα. Το κάθε επίπεδο έχει διάρκεια ενός έτους.
  • Η παρακολούθηση ενός κύκλου – επιπέδου προαπαιτεί την παρακολούθηση των προηγούμενων επιπέδων.
  • Ο επιμορφούμενος συμμετέχει στο σύνολο των μαθημάτων ή επιλέγει να παρακολουθήσει μέρος της ύλης.
  • Τα μαθήματα Anima είναι βιωματικά και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
  • Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, ο επιμορφούμενος παρουσιάζει εφαρμογές σχεδίων εργασίας.
  • Επίσης, σχεδιάζει και εφαρμόζει ασκήσεις αναπτυξιακά κατάλληλες για το επίπεδο των μαθητών με τους οποίους εργάζεται.
  • Συμμετέχει σε ανοιχτά μαθήματα και παρουσιάσεις του έργου που παράγεται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης.
  • Οι τελειόφοιτοι του πλήρους επιμορφωτικού προγράμματος Anima παρουσιάζουν μία εφ' όλης της ύλης σκηνική παρουσίαση, σχετική με "τη διδασκαλία σχολικών θεμάτων μέσω Τέχνης".