Να είσαι άνθρωπος πρώτα κι ύστερα καλλιτέχνης
Ροντέν