Επαγγελματική απορρόφηση

 

  • Στους απόφοιτους του πλήρους κύκλου σπουδών απονέμεται:«Βεβαίωση Σπουδών Εκπαιδευτικής Εμψύχωσης»
  • Σε περίπτωση παρακολούθησης ενός μέρους του διδακτικού περιεχομένου, χορηγείται αντίστοιχη «Βεβαίωση Παρακολούθησης»

Οι απόφοιτοι ANIMA απορροφώνται επαγγελματικά σε σχολεία και άλλους χώρους εκπαίδευσης, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα δήμων και κοινοτήτων, κέντρα δημιουργικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης κ.ά. Η θετική φήμη του εργαστηρίου ΑΝΙΜΑ αποτελεί τη βάση για μια άριστη επικοινωνία με τους χώρους αυτούς. Έτσι, στη γραμματεία του εργαστηρίου ANIMA απευθύνονται αιτήματα για προσφερόμενες θέσεις εργασίας, για τα οποία πληροφορούνται οι επιμορφωμένοι απόφοιτοι. Οι απόφοιτοι ΑΝΙΜΑ απορροφώνται ως:

Απόφοιτοι της επιμόρφωσης ΑΝΙΜΑ κατέχουν θέσεις σχετικές με την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνών, στα μεγαλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας (ενδεικτικά: Σχολή Μωραΐτη, Νηπιαγωγείο Κολλεγίου Αθηνών, Ελληνογερμανική Σχολή, Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ, Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη) και σε πολλές δημόσιες πρωτοβάθμιες σχολικές μονάδες. Επίσης, πολλοί απόφοιτοι έχουν ιδρύσει και διευθύνουν με επιτυχία ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Ακόμη περισσότεροι απόφοιτοι ANIMA εργάζονται ως εκπαιδευτικοί και ενσωματώνουν στις διδακτικές τους πρακτικές τα δεδομένα και τις εμπειρίες της επιμόρφωσής τους.