«Όταν οι αριθμοί το ‘σκασαν»

Η παράσταση απευθύνεται στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, της Α' και της Β' Δημοτικού και αφορά στο μάθημα των Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα στις εξής μαθησιακές ενότητες:

  • ονόματα των αριθμών
  • αριθμητικά σύμβολα
  • διάταξη των αριθμών
  • αρίθμηση
  • έννοια της πληθικότητας
  • έννοιες «μεγαλύτερο», «μικρότερο», «περισσότερο», «λιγότερο»
  • έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης
  • σύνδεση των αριθμών και των συστημάτων μέτρησης με την καθημερινή εμπειρία των παιδιών

 

Κατά την εξέλιξη του θεατρικού έργου, τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν τους αριθμούς σαν παιγνιώδες υλικό και να τους χειριστούν με δημιουργικότητα και φαντασία.