Οργάνωση παραστάσεων - Κρατήσεις

Οι παραστάσεις του θεάτρου γνώσης ANIMA μπορούν:

  • να προηγηθούν της σχολικής διδασκαλίας και να αποτελέσουν μέσο παρουσίασης της διδακτικής ενότητας και εναύσματος της διδασκόμενης ενότητας,

  • να αποτελέσουν ταυτόχρονα με τη διδασκαλία ερέθισμα ενίσχυσής της,

  • να ακολουθήσουν τη διδασκαλία, αποτελώντας μέσο εμπέδωσης και αξιολόγησης του μαθησιακού αντικειμένου.

 

Οι παραστάσεις του θεάτρου γνώσης ANIMA οργανώνονται καθημερινά, σε θέατρο ή σε σχολικούς χώρους της Αθήνας και της περιφέρειας, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε σχολικής κοινότητας.

Για οργάνωση παραστάσεων ή κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.