«Οι… χρονοπειρατές»

Η παράσταση απευθύνεται στα παιδιά Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού, αφορά στο μάθημα της Ιστορίας, δίνει έμφαση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην αφομοίωση και στην ανακεφαλαίωση της διαδοχής των βασικών ιστορικών περιόδων της χώρας μας.

Ο σημαντικότερος στόχος της θεατρικής αυτής παρέμβασης είναι τα παιδιά να αντιμετωπίσουν θετικότερα και φιλικότερα την ενασχόλησή τους με το μάθημα και την επιστήμη της Ιστορίας.