Σεμινάριο Μουσικοκινητικής «Διδασκαλία τραγουδιού στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο» 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 2023

με τη Μαρίνα Σωτηροπούλου - Ζορμπαλά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πώς πρέπει να διδάσκουμε το τραγούδι στο σχολείο, ώστε

  • να μην χάνεται η μαγεία που αναβλύζει; 
  • να μην θολώνει ο κόσμος που μπορεί να μας ταξιδέψει;
  • να μην είναι ένα ακόμη σχολικό καθήκον για τα παιδιά;

Στο Σεμινάριο, αρχικά θα γίνει μια εισαγωγή πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίζει μια πολυεπίπεδη και πολυτροπική διδακτική προσέγγιση των τραγουδιών. Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν μοντέλα δραστηριοτήτων, τα οποία αποτελούν δομές ικανές να προσαρμοστούν σε ένα πολύ μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών.  Τέλος, θα γίνει η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, με σκοπό την εξαγωγή μεθοδολογικών συμπερασμάτων και ειδικότερα αυτών που ανάγονται σε κριτήρια σχεδιασμού και εφαρμογής της διδασκαλίας τραγουδιού στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Με αυτή τη μεικτή προσέγγιση, δηλαδή με την εναλλαγή της θεωρητικής πληροφορίας, της βιωματικής συμμετοχής και της μεθοδολογικής ανάλυσης, το workshop απευθύνεται στα άτομα που διδάσκουν τραγούδια

  • στην πρωτοβάθμια σχολική τάξη
  • χωρίς ειδικό εξοπλισμό
  • μη έχοντας εξειδικευμένες καλλιτεχνικές/μουσικές δεξιότητες
  • με σκοπό να συνδέουν τα τραγούδια με τη διδασκαλία των υπόλοιπων θεμάτων
  • με σκοπό να αξιοποιούν τα τραγούδια για την εξυπηρέτηση ευρύτερων στόχων του προγράμματος σπουδών

Από το Σεμινάριο θα προκύψει ο πλούτος των δραστηριοτήτων,  το εύρος των παιδαγωγικών στόχων, και οι προϋποθέσεις και οι άξονες της διδακτικής μεθοδολογίας (στάδια και πορεία διδασκαλίας) της διδασκαλίας τραγουδιού. Με μια κουβέντα, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με μια αναθεωρημένη προσέγγιση διδασκαλίας τραγουδιού, κατάλληλη να ενσωματωθεί στις σύγχρονες τάξεις του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου.

Πρόγραμμα κατάλληλο: για Νηπιαγωγούς και Δασκάλους

 

Εισηγήτρια: Μαρίνα Σωτηροπούλου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 16/11, 23/11, 30/11, 7/12  2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18.30 - 21.00

ΤΟΠΟΣ:  ΑΝΙΜΑ (Ευελπίδων 29, Πεδίο Άρεως, Αθήνα)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 85€ (Θεατρολόγοι, απόφοιτοι ΑΝΙΜΑ: 65€)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Υπ. Οι συμμετέχοντες, κατόπιν της συγκατάθεσής τους, καλούνται να αποτελέσουν μέλη του δείγματος έρευνας με θέμα τη μουσική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθούν μέσω mail σχετικά με τα ευρήματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  εδώ

Σύντομο βιογραφικό της εισηγήτριας:

Η Μαρίνα Σωτηροπούλου - Ζορμπαλά είναι Καθηγήτρια «Αισθητικής Αγωγής Νηπίου και Παιδιού» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος Πτυχίου στο Πιάνο (Εθνικό Ωδείο), Πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ψυχολογίας της Τέχνης (D.E.A. Psychologie de l’ Art, Paris X - Nanterre) και έχει εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή (Φ. Π. Ψ.) με θέμα: «Ο ήχος ως διδακτικό μέσο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Είναι διευθύντρια του ερευνητικού Εργαστηρίου Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το διδακτικό της έργο αφορά σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις της «διδασκαλίας μέσω τέχνης» και της «διδασκαλίας τέχνης». Το συγγραφικό της έργο αποτελείται από μελέτες (διεθνή βιβλία, κεφάλαια και άρθρα) πάνω στην πολιτική της αισθητικής αγωγής, την ενσωμάτωση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στις μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες και την «αισθητική διδασκαλία» των μη καλλιτεχνικών θεμάτων. Έχει διακριθεί με το Colin Marsh Pearson Australia Award. Συμμετείχε στην αξιολόγηση των υπό συγγραφή μουσικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου, υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έχει επιμεληθεί παιδαγωγικά θεατρικές παραστάσεις για παιδιά.