Σημαντική διεθνής διάκριση

AGATHI ARGYRIADI  MARINA SOTIROPOULOU

Μία ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει την ποιότητα των
διδασκόντων και το επίπεδο σπουδών που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και
αναδεικνύει το κύρος που διαθέτει το ίδρυμα αυτό στην Ελλάδα και το
εξωτερικό! Η Μαρίνα Σωτηροπούλου - Ζορμπαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Κ. και η
υποψήφια διδάκτορας που επιβλέπει η ίδια, Αγάθη Αργυριάδη,
βραβεύθηκαν με το "Colin Marsh Pearson Australia Award", για εργασία
τους στην οποία μελετάται πώς οι αισθητικές – καλλιτεχνικές
δραστηριότητες συμβάλλουν στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων των
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας (Τίτλος
εργασίας: Engaging first-graders in language arts through ‘arts-flow
activities’. Curriculum perspectives. Curriculum Perspectives, 37(1),
25-38. DOI: 10.1007/ s41297-016-0005-3). Tο βραβείο αυτό συνοδεύεται από
τρόπαιο και χρηματικό ποσό και απονέμεται ανά δύο χρόνια σε ερευνητές
που συμβάλλουν με τη μελέτη τους σημαντικά στη διαμόρφωση των
προγραμμάτων σπουδών για το σχολείο.

Η βραβευμένη μελέτη των δύο Ελληνίδων ερευνητριών εδώ